Bærekraftige bygninger

Bærekraftige bygninger

Delingskultur i boligmarkedet

Bærekraftig boligutvikling inneholder ofte delingskonsepter. Det kommer flere og flere prosjekter med ulike grad og...

Add to ... 

Papirløs byggeplass?

Digitaliseringen har nådd langt i byggebransjen og endrer måten vi jobber på og planlegger prosesser. Men hvordan har...

Add to ... 

Yrkesfagene

Bærekraftige bygninger skal også bygges- da snakker vi om yrkesfagene . Hvordan står det egentlig til med dem? Jeg...

Add to ... 

Kommunens krav om klimagassberegninger

I kommuneplanen for Bergen vedtatt i 2019 stilles det krav til klimagassberegninger ved større naturinngrep, samt ved...

Add to ... 

Ombruk av byggematerialer

Det er mye snakk om ombruk av byggematerialer, men hvordan fungerer det i praksis? Jeg har snakket med Martin Eid i...

Add to ... 

Energi og miljø i teknisk forskrift- hvor er vi på vei?

Stortingsmelding 28. "Gode bygg for eit betre samfunn" som kom i 2012 vedtok blant annet at energikapitlet i Teknisk...

Add to ... 

Bærekraftig bygg krever bærekraftig by

Bygninger er avhengige av sine omgivelser for å kunne være bærekraftige. Vi beveger oss inn i by- og områdeutvikling....

Add to ... 

Lufttetthet i boliger

Luftlekkasjer i bygninger er kilde til dårlig komfort, fuktskader og økt energibruk til oppvarming. Hvordan ungår vi...

Add to ... 

Klimatilpasning av bygninger

Jeg har tatt meg en god prat med klimaekspert Anders-Johan Almås hos SINTEF.

Add to ... 

Bygningsforvaltning

Søgnen er utdannet sivilingeniør i husbyggingsteknikk fra NTH i 1977 og har doktorgrad i teknisk byfornyelse. Fra...

Add to ... 

La oss lære mer om u-verdier!

I dag skal vi grave oss ned i alt som omhandler u-verdier. Vi tar en prat med Steinar Grynning hos SINTEF.

Add to ... 

TAF-modellen

TAF-modellen fører i løpet av 4 år frem til både studiekompetanse og fagbrev. Under utdanningen kombinerer elevene...

Add to ... 

Eiendomsteknologi

Hvordan kan ny eiendomsteknologi bidra til bærekraft i bygninger? Kan eiendomsteknologien bidra til forlenget levetid...

Add to ... 

Bærekraft fra bestillersiden

Bærekraft fra bestillersiden. Jeg har tatt meg en prat med Gunnar Herborg i GC Rieber Eiendom.

Add to ... 

Hva er en kuldebro? (Steinar Grynning, SINTEF Byggforsk)

Hva er en kuldebro og burde det egentlig hete varmebro? Vi snakker med Steinar Grynning om u-verdi, energibruk og...

Add to ... 

Add to ...